Med tanke på miljön

På vilket sätt spelar kön roll för miljöstrategier inom det heterosexuella parförhållandet? Varför behövs ett genusperspektiv på klimatkrisen?

Det är några frågor som rapporten Med tanke på miljön tar upp.

Studien bygger på djupintervjuer med fem samboende par och undersöker genom att anlägga ett ekofeministiskt perspektiv på vilket sätt kön spelar roll för parens upplevda inflytande och ansvar över vilka hänsynstaganden som ska göras med hänsyn till miljön inom det egna hushållet.

I rapporten framträder könskodningen som tydligast i form av en ”manligt” tekniskt orienterad praktik visavi en ”kvinnligt” omhändertagande praktik. När de intervjuade paren tar avstånd från ”ett överdrivet miljöengagemang” är det i första hand de ”kvinnligt” kodade strategierna som går ut på att avstå miljöovänliga aktiviteter (som att äta kött och flyga) som avses, medan de ”manligt” kodade strategierna som går ut på att investera i grön teknik (t.ex. elbil och solceller) av både män och kvinnor ses som eftersträvansvärda. Att de olika förhållningssätten rangordnas i enlighet med genussystemets logik vittnar om att det finns ett ”manligt” tolkningsföreträde när det gäller hur klimatkrisen bäst ska hanteras.

Rapportförfattaren Nicole Kling är journalist och har en magisterexamen i sociologi. Hon är inriktad på jämställdhet, funktionsvariation och hållbarhet.

Här kan du se webbinariet i efterhand:

Via evenemanget på Facebook

Via vår Youtubekanal

 

Pressbild på Nicole Kling

I media:

Miljöengagemanget är könat Debattartikel i Dagens ETC 5 oktober 2021