När Sverige bryter mot EU:s lagstiftning

En granskning av pågående överträdelseärenden.

Rapporten visar att antalet överträdelseärenden ökar, även Sveriges. Vid slutet av 2021 handlade det om 60 pågående ärenden. Sverige lever till exempel inte upp till de krav som ställs i EU:s miljölagstiftning. Många överträdelseärenden rör migration och inrikes frågor. Ett pågående ärende berör felaktigt genomförande av inte mindre än sju direktiv på migrationsområdet.

Rapporten är skriven av juristerna Martin Enquist Källgren och Fabrizio Vittoria som tillsammans skapat Infringement Observatory, ett verktyg som gör det möjligt att följa alla aktiva överträdelseärenden.

 

Martin Enquist Källgren är svensk jurist med erfarenhet som juridiskt ombud i rättighetsfrågor. Han är expert på EU-rätt med särskild tonvikt på EU:s inre marknad. 

Fabrizio Vittoria är EU-jurist med erfarenhet från advokatbyrå, EU:s institutioner i Bryssel och civilsamhället. Fabrizio är expert på EU-rätt och arbetar regelbundet med inre marknadsfrågor som konsult åt EU-kommissionen. 

Webbinarium