Nya vägar till arbetslivet

Kompetenspolitik för lågutbildade unga och nyanlända

I denna rapport presenteras ett helt nytt kommunalt etableringsindex, som ger en bild av etableringsförutsättningarna i hela landet och gör det möjligt att jämföra villkoren för unga i Sveriges 290 kommuner.

Lågutbildade unga och nyanlända måste ges bättre förutsättningar att erhålla jobb med goda utvecklings- och försörjningsmöjligheter. Alternativet är växande klyftor och stora sociala kostnader när allt fler fastnar i osäkra jobb och bidrag.

Rapportförfattarna Jonas Olofsson och Martin Kvist från Malmö universitet menar att Sverige är i stort behov av nya kompetenspolitiska initiativ. I korthet föreslår de bland annat:

– Fläta ihop utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken – samverkan mellan offentliga institutioner, arbetsmarknadens parter och näringslivet.

– Fler och mer kvalificerade yrkesinslag i gymnasieskolan – framför allt inom introduktionsprogrammen. Även här är arbetsmarknadens parter nyckelaktörer.

– Skärp det kommunala aktivitetsansvaret – stärk det välfärdspolitiska likvärdighetsperspektivet och involvera arbetsmarknadens parter.

– Bygg sociala produktivitetskoalitioner – mer regional samverkan behövs mellan det offentliga och olika intressenter i näringsliv och arbetsliv.

Om författarna

Jonas Olofsson (rapportförfattare) är professor i hälsa och samhälle med socialpolitisk inriktning vid Malmö universitet. Hans forskning kretsar kring ungas etablering på arbetsmarknaden, med ett särskilt fokus på yrkesutbildning och välfärdspolitik.

Martin Kvist (rapportförfattare) är doktorand på Institutionen för socialt arbete vid Malmö universitet. Hans avhandling undersöker etableringsförutsättningar för lågutbildade unga utifrån deras geografiska hemvist och hur välfärdspolitiska institutioner kompenserar för dessa skillnader.

German Bender (redaktör) är programchef på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har tidigare har varit utredare och talskrivare på TCO och LO, och är utbildad journalist och civilingenjör.

I media

Debattartikel i Dagens Samhälle: Ställer sig parterna bakom en moderniserad svensk modell?