Ordning och reda i valrörelsen

En utvärdering av LO:s valprojekt inför valen 2014 |

Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé har tillsammans med Lars-Anders Häggström (tidigare ordförande för Handels) utvärderat LO:s valrörelser 2014 på uppdrag av LO:s styrelse.

LO:s valrörelser under supervalåret 2014 innebar ett genombrott för ett nytt arbetssätt. För första gången presenterade LO en egen facklig valplattform med politiska krav. LO och LO:s medlemsförbund bedrev en självständig, facklig valrörelse.

Lisa Pelling och Lars-Anders Häggströms utvärdering konstaterar att det nya arbetssättet har varit framgångsrikt. Det har skapat tryck och engagemang inom LO och i LO:s medlemsförbund. Arbetssättet har därmed på ett avgörande sätt bidragit till att uppfylla det övergripande målet för LO:s valarbete: en socialdemokratiskt ledd regering.

Utvärderingen bygger på en mängd dokument: styrelsebeslut, strategidokument, valmaterial, pressklipp och andras analyser. Slutsatser bygger framför allt på direkta och skriftliga intervjuer med LO:s förbund och distrikt, samt med LO:s ledning och centrala socialdemokratiska företrädare. Sammanlagt har 53 personer intervjuats.

Den del av utvärderingen som rör kampanjen, kampanjbudskapet ”Sverige kan bättre”, den betalda mediekampanjen och LO:s kommunikation via sociala och digitala medier har gjorts av Arena Opinion.