På arbetarkvinnornas bekostnad

– en rapport om levnadskostnadskrisen och Tidöregeringens ojämställda krispolitik

Sverige befinner sig i en svår ekonomisk kris. Med skenande priser på el, bensin och inte minst mat, har den ekonomiska krisen förvandlats till en levnadskostnadskris. Krisen drabbar de flesta svenska hushåll, men arbetarkvinnor tillhör en av de mest utsatta grupperna i samhället.
I en ny rapport analyserar Lina Stenberg arbetarkvinnornas vardag i levnadskostnadskrisen. Vilka strategier tvingas de till när deras redan svåra situation har blivit ännu svårare och vilka politiska reformer behövs för att skapa jämlik jämställdhet?

Författare: Lina Stenberg, utredare och skribent. Författare till boken Feminism på riktigt (Premiss 2022)

Kvinnor vittnar att de får äta barnens rester. Ledare i Aftonbladet 14 april 2023.