Progressiv nationalism i en global tid

I ”Progressiv nationalism i en global tid” med underrubriken ”En samhällsfilosofisk essä” diskuterar Ingemar Lindberg relationen mellan demokrati och kapitalism i ett historiskt perspektiv. Inte minst mot bakgrund av att de senaste decenniernas globalisering minskat demokratins verkningskrets och nationalstaternas handlingsutrymme. Det finns ett alternativ till högerpopulisternas tillbakablickande och inåtvända nationalism å ena sidan och en uppgiven globalism å den andra. 

Frågan är hur vi kan återupprätta och förstärka den demokratiska regleringen av kapitalismen. Den kräver en stark stat och en samverkan mellan politik och marknad – och en kraftfull nationalstat och en progressiv nationalism.

Ingemar Lindberg är jurist och författare. Han har bland annat varit statssekreterare i Socialdepartementet och under många år varit verksam som LO-utredare. Han är författare till flera böcker, senast var han en av medförfattare till boken ”Vad krävs för att rädda demokratin?”

Media

Dagens Arena: Kan kapitalism och demokrati samexistera?

Sub Rosa: ”En intressant essä av Ingemar Lindberg om kapitalism, demokrati, globalisering, nationalism och hur vänstern ska förhålla sig till det hela. Lindberg har en bakgrund som utredare på LO och som statssekreterare. Han är även författare till flera intressanta böcker. En sann rörelseintellektuell.”