Schysta skogsbär

– sex reformer för bättre arbetsvillkor och en bärkraftig bärbransch.

Sverige är ett unikt rikt skogsbärsland. Totalt täcks en tiondel av Sverige av blåbärsris, och en femtondel av lingonris. Den här rapporten handlar om hur Sverige kan ta vara på vår bärrikedom och samtidigt förbättra villkoren för dem som arbetar inom bärbranschen.

Det är just nu ett gyllene tillfälle att reformera regelverket för den kommersiella plockningen av skogsbär. Den senaste bärsäsongen, säsongen 2022, skakades av en skandal som riktade strålkastarljuset mot branschen och många efterlyser nu reformer.

Problemen inom branschen är många; utländska plockare som inte får ut rättmätig lön, skuldsatta plockare som inte kan avbryta arbetet, dubbla kontrakt (där kollektivavtalet sätts ut spel), undermåliga boenden och läger av turistplockare i skogarna.

I rapporten presenteras sex konkreta reformer för att förändra och förbättra villkoren för bärplockarna.

Rapporten föreslår också hur bärbranschen kan utvecklas på sikt. Om Sverige blev bättre på att förädla skogsbär och utveckla nya produkter med skogsbär som bas skulle det inte bara gynna Sveriges ekonomi och sysselsättning. Det skulle också höja statusen för hela branschen – en avgörande pusselbit för att förbättra villkoren.

Rapportförfattare: Mats Wingborg, journalist, författare och utredare.