Some reflections on Swedish productivity

Den svenska produktivitetsdelegationen från början av 1990-talet leddes av Klas Eklund. I den här rapporten presenterar han delegationens slutsatser och blickar framåt, på Sveriges framtida produktivitet.

En central utgångspunkt i rapporten är produktivitetens betydelse: utan fortsatt produktivitetstillväxt är det bland annat omöjligt att varaktigt uppnå högre reallöner för Sveriges löntagare. En annan central utgångspunkt är behovet av breda och fördjupande studier av svensk produktivitet.

Mycket har hänt i svensk ekonomi och politik under de senaste 30 åren, men detta har ännu inte belysts på ett sammantaget sätt utifrån ett produktivitetsperspektiv. Det politikområde som författaren lyfter fram som det allra viktigaste för Sveriges långsiktiga produktivitetsutveckling är kunskap. Det gäller hela utbildningssystemet, men lika mycket det livslånga lärandet och möjligheten att ställa om mitt i livet. Andra prioriterade politikområden är infrastruktur (den fysiska och den digitala), teknisk utveckling och innovation.

Klas Eklund är seniorekonom på Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Rapporten är på engelska.

Läs debattartikel i SvD.

Läs pressmeddelandet 0m rapporten.

En del av Produktivitetskommissionen.