Svensk industri i den globala ekonomin

-En artikel från produktivitetskommissionen om utvecklingen för svensk industris konkurrenskraft sedan 1990-talet

Artikeln syftar till att med ny statistik och med nya metoder bättre beskriva och förstå svensk industris konkurrenskraft och hur den har utvecklats sedan mitten av 1990-talet. Behovet av detta nya angreppssätt drivs av den intensifierade globaliseringen med framväxten av Kina som världens fabrik och en ökad nationell specialisering av industrins produktion.

Artikelförfattare:

DANIEL LIND OCH ERICA SJÖLANDER

Daniel Lind är forskningsledare för Facken inom industrins Produktivitetskommission. Erica Sjölander är kanslichef på Facken inom industrins kansli.

Artikeln ges ut av Produktivitetskommissionen, som är ett treårigt projekt som finansieras av Facken inom industrin och i samarbete med den partipolitiskt obundna, fackligt orienterade tankesmedjan Arena Idé. Produktivitetskommissionen drivs av forskningsledare Daniel Lind.