Rätten till rättvisa

Vad händer när besluten om våra rättigheter tas genom juridiken istället för genom politiken? Arena Idés antologi Rätten till rättvisa beskriver hur politiken förrättsligats och juridiken politiserats. Vem ges i en sådan tid möjligheten att kräva sina rättigheter och vem ställs försvarslös utanför?

I en tid av krympande resurser till det gemensamma och då politiska stridsfrågor i högre utsträckning avgörs i domstolen snarare än i talarstolen har tillgången till rättsväsendet – rätten till rättvisa – blivit en brännande fråga. När detta sker samtidigt som enskilda medborgare allt oftare behöver gå till domstol för att få sina sociala rättigheter tillgodosedda behövs nya sätt att tänka och agera.

Antologin Rätten till rättvisa vill belysa denna nya verklighet och vilka svårigheter det innebär för alla de som av ekonomiska eller sociala skäl inte har tillgång till juridikens skydd. Samtidigt lyfter antologin frågan om det kan öppna upp för nya vägar framåt i kampen för sociala rättigheter. Vilka är dessa möjligheter och hur kan de utnyttjas? Arena Idé har bett några av samtidens mest spännande juridiska tänkare att bidra till en antologi.

 

Medverkande: Rami Al-Khamisi, Maria Bexelius, Petra Hall, Agnes Hellner, Carl Josefsson, Pia Kjellbom, Ruth Mannelqvist, Medea Sandbladh, Oskar Taxén och Ignacio Vita.

 

Inför lanseringen av boken bad Arena Idé poeten Jenny Wrangborg att tolka bokens tema i en dikt. Hela dikten kan du läsa här.

 

Samtal om Rätten till rättvisa

Under hösten arrangerar Arena Idé samtal utifrån boken Rätten till rättvisa, datum och orter hittar du här nedanför.

Juridik som politik och behovet av kritik – samtal i Lund 18/10, läs mer och anmäl dig här.

Vräkning av barn och barns rätt till boende – samtal i Uppsala 15/11, läs mer och anmäl dig här.