Så vill EU ta makten över asylpolitiken | Nytt avsnitt

Det ska inte spela någon roll om en person söker asyl i Sverige, Ungern eller Frankrike, samma regler ska gälla.  Det tycker EU-kommissionen och jobbar därför med att skapa en gemensam lagstiftning för EU:s medlemsländer. Lagstiftningen reglerar såväl vad som ska ge rätt till skydd, hur det skyddet ska utformas och vilken typ av uppehållstillstånd som människor får. Vad får det här för konsekvenser för de människor som söker skydd i Europa? Vad betyder det för svensk lagstiftning?

I ett nytt avsnitt av Människor & Migration går Arena Idés utredningschef, statsvetaren, Lisa Pelling och asylrättsadvokaten Ignacio Vita igenom vad som egentligen menas med en gemensam europeisk asylpolitik och vad som ingår i förslaget till Skyddsgrundsförordning. Vilka konsekvenser får det förslag som nu ligger på bordet och hur ser processen ut fram till att förslaget blir lag? Avsnittet programleds av Maja Dahl, kommunikationsansvarig på Arena Idé.

 

Relaterad läsning

EU:s asylförslag riskerar människors rätt till skydd – Melker Måbeck på DN Debatt

Fakta promemorian Skyddsgrundsförordningen – Riksdagens hemsida

Varning för EU:s nya flyktingfientliga lagförslag – Malin Björk och Christina Höj Larsen på Dagens Arena

Kategorier:
Allmänt, Blogg