Samtal om makt och inflytande på arbetsplatsen

Vad är makt och inflytande på arbetsplatsen? Hur skiljer sig möjligheten att påverka sin arbetssituation beroende på vilket yrke, anställningsform, bakgrund och kön en person har? Arena idé startar ett samtal om makt och inflytande i arbetslivet. 

Den 20 april lanserar Arena Idé forskningsantologin Makt och inflytande i arbetslivet. Med anledning av boken vill vi starta ett samtal om just makt och inflytande i arbetslivet. Vi vill veta mer om hur det ser ut på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi har en arbetsmarknad med SMS-anställningar, osäkra arbetsvillkor, vikarier som kan vara flera år på en arbetsplats utan att bjudas in till arbetsplatsträffar eftersom de inte tillhör “ordinarie arbetslag” och där diskussionen om sänkta lägstalöner återigen är aktuell. Men vi saknar rösterna från dem som befinner sig ute på arbetsplatserna i det offentliga samtalet. Hur ser vardagen ut för dig? Har du möjlighet att påverka din arbetssituation? Kan du till exempel påverka dina arbetstider? Vi vill ta del av dina erfarenheter och tankar kring makt och inflytande på din arbetsplats.På #inflytande kommer vi ställa frågor om arbetsförhållande och möjligheter att påverka och vill att du delar med dig av dina tankar på den sociala medieplattform som du föredrar. Twittra ut din berättelse, skriva en statusuppdatering på facebook, blogga eller instagramma. Använd #inflytande så samlar vi upp era svar och sammanställer dem här på arenaide.se.Vi hoppas att samtalet kan visa på en mångfald av erfarenheter från arbetsplatser och tankar om hur vi vill att vårt arbetsliv ska se ut.

Vill du dela i samtalet, men av någon anledning inte kan göra det under eget namn? Maila din berättelse till maja.dahl@arenagruppen.se så delar Arena Idé din berättelse genom våra konton.

Nu börjar vi samtalet. Första frågan som vi vill höra dina tankar och erfarenhet om är:
Har du möjlighet att påverka dina arbetstider?
Kategorier:
Allmänt, Blogg