Sandro Scocco debatterade sänkta lägstalöner och inkomstskillnader i Aktuellt

I Aktuellt den 31 mars möttes Arena idés chefsekonom Sandro Scocco och Timbros VD Karin Svanborg-Sjövall i en debatt om sänkta lägstalöner och ökade inkomstskillnader. Bör Sverige ta efter USA och skapa enkla jobb med väldigt låga löner? Sandro Scocco tycker inte det:

Det vi ser är ju det som inslaget även tar upp, att man inte kan försörja sig på de här jobben. Man ska ju veta det att till anställda betalar den amerikanska staten 150 miljarder dollar årligen. Det är oerhörda belopp. Det leder ju till att det är staten som får subventionera människor som jobbar och deras uppehälle. Det tror inte jag är en bra ordning. Det här måste marknaden klara själv. Det andra argumentet är ju att visst skulle vi kunna tänka oss att sänka lönerna och ta den oerhört beska medicinen. För det kommer att drabba väldigt många lågavlönade, och vi har redan sett en kraftig ökning av barnfattigdom osv, men då måste vi vara säkra på att medicinen hjälper. Och tittar vi på forskningsgenomgångar och praktiska försök på det här området så är det uppenbart att det inte gör det. Jag tror inte att man är så pigg på att ta besk medicin utan att det hjälper något.

Se hela debatten här, ca 25 minuter in i programmet.