Sandro Scocco | Långt kvar till en grön ekonomi

Tankesmedjan Global utmaning arrangerar seminarium om den gröna ekonomin. Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco är en del av den arbetsgrupp som släppt förstudien The Inclusive Green Economy, Shaping society to serve sustainability—minor adjustments or a paradigm shift? och kommer att medverka under seminariet.

Seminariet sänds i efterhand på Svt Forum, måndagen den 19 januari. Håll utkik här ››
_________________________________________________________________________
INTERVJU MED SANDRO SCOCCO

Du medverkade idag i Mistras och Global Utmanings seminarium om Grön ekonomi, hur kommer det sig?
Jag har ingått i den arbetsgrupp som på Mistras uppdrag har haft till uppgift att skriva en förstudie om grön ekonomi. Tanken var att den skulle fungera som ett underlag för att utlysa forskningsmedel, vilket också skett.

Har vi idag en grön ekonomi?
Nej, tyvärr är vi långt ifrån ett läge där ekonomin kan kallas grön. FN definierade en grön ekonomi som ” … a green economy can be thought of as one which is low-carbon, resource-efficient and socially inclusive”. Sett i ljuset av detta har vi lång väg att gå och fallerar på samtliga dessa tre punkter. Vi har vare sig en förbrukning av växthusgaser som är i linje med en långsiktigt hållbar utveckling, den är inte heller resurseffektiv på ett sådant sätt att vi bara tar ut ”räntan” ur våra ekotjänster. Vi äter upp kapitalstocken, vilket i förlängningen naturligtvis inte är hållbart. Slutligen är utvecklingen fortsatt på väg mot allt större inkomstskillnader och allt större grupper i utanförskap, vilket gör att det socialt inkluderande samhället tyvärr också är allt mer avlägset.

Det låter pessimistiskt, kan vi inte nå en grön ekonomi?
I relation till FN:s definition av grön ekonomi ser det inte ljust ut, men samtidigt är vi idag rikare än någonsin. Vi har en snabb teknisk utveckling och kunskapsnivån höjs kontinuerligt, så det finns förutsättningar att göra ekonomin grön. Det vi kan konstatera är dock att det finns mycket kvar att göra och att det saknas skarpa politiska beslut och insatser som tar oss tydligt i den riktningen.

Varför saknas det politiska beslut?
Just kring detta har jag försökt bidra till att utveckla analysen i förstudien. Det som bitvis saknas är en helhetssyn på hållbarhetspolitik. Ofta talar man om ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet, men jag tror att politisk hållbarhet är lika viktigt. Politiken är den arena där sociala identitetsgrupper kan konfliktlösa. Demokratin är i sin kärna en ordnad form av konfliktlösning mellan dessa identitetsgrupper, ofta historiskt sett som löntagare och arbetsgivare, men kan naturligtvis förutom klass också handla om kön, etnicitet, religion, etc. För att denna konfliktlösning ska fungera krävs tillit till den konfliktlösande mekanismen, annars bryter systemet samman. Det finns en tillitsskala (se bild) där fungerande marknader förutsätter låg nivå på tillit, identitetsgruppen en högre, politiken en ännu högre och slutligen kräver globala beslut mycket höga nivåer av tillit. En tillit som bygger på ett förtroende för både rättvis behandling och kapacitet att genomföra fattade beslut. Denna tillit eroderas tyvärr idag, vilket gör att stora globala politiska lösningar som har drivit på utvecklingen, i nödvändig takt, mot grön ekonomi ter sig allt mer orealistiska.

Skärmklipp 2015-01-14 12.21.55