Sandro Scocco omnämnd i Arbetet 27/2 | Sima: "Ta upp Borgs stafettpinne"

“Något i Sverige håller på att gå sönder” var ett socialdemokratiskt mantra under höstens valrörelse. Många förstod vad som menades. Tågen går inte i tid, bostadsbristen är ett problem i hela riket, vårdpersonal går på knäna, kollektivtrafiken är underdimensionerad och arbetslösheten har bitit sig fast på höga nivåer samtidigt som företagen har svårt att rekrytera.

”En trångbodd eller bostadslös anser sannolikt i dag i mindre utsträckning än tidigare att det är regeringens fel”, som Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé, skriver i en krönika i det nya numret av magasinet Arena.

Scocco drar paralleller till 1960-talet när bostadskrisen var stor och Erlander-regeringen pressades av väljarna. Då byggdes det ändå drygt 60 000 bostäder per år. De senaste två decennierna har det producerats 20 000 bostäder per år, trots att befolkningsmängden har vuxit, inte minst i storstadsområdena.

Läs hela ledaren i Arbetet här››