Sänkta lägstalöner ingen lösning på flyktingkrisen | Sandro Scocco i EFN TV

Hur påverkas svensk ekonomi av den ökande andel människor som flyr till Sverige? Sandro Scocco, chefsekonom Arena Idé, diskuterar med Danske Banks chefsekonom Roger Josefsson i EFN TVs Nyhetsrummet.

Läs även Sandro Scocco och Lars Fredrik Anderssons rapport 900 miljarder skäl att uppskatta invandring och lyssna på avsnittet av Pengar och Politik där rapporten diskuteras.