Segregationstribunalen

Sedan novemberupproret i Paris förorter 2005 har debatten om fattiga stadsdelar präglats av en ny oro och nervositet. Varje incident med stenkastning eller brinnande bilar har tolkats som början på en svensk motsvarighet till händelserna i Paris. Finanskrisen har orsakat ökad arbetslöshet i stadsdelar som knappt hunnit repa sig efter krisen på 1990-talet.

Arena Idé, Ungdomsstyrelsen och Re: Orient vill ställa frågor som handlar om orsakerna till den oro som det rapporterats om från flera stadsdelar i Malmö, Göteborg, Uppsala och Storstockholm. Om hur man framgångsrikt kan bekämpa fattigdom och social marginalisering och om hur ojämlikheten märks i människors vardag.

Ofta saknas en röst i den offentliga debatten: de som bor i just dessa fattiga stadsdelar och arbetar med olika demokratifrågor, i lokala folkrörelsesammanhang och är engagerade i försök att lyfta dem från fatigdom och öka invånarnas chanser att förverkliga sina livsmål. Ambitionen med de här seminarierna är att få ett samtal som utgår från deras erfarenheter och kunskap.

Kategorier:
Allmänt