Spänningar mellan Kina och Japan

Välkommen på tidssignalseminarium

Sino-japanskt maktspel med historisk eld

Striden om obebodda klippöar i Östkinesiska havet har förorsakat växande spänningar mellan Kina och Japan. Konflikten mellan länderna har djupa historiska rötter. Efter normaliseringen av de sino-japanska relationerna på 1970-talet har tonläget åter höjts.

I essän ”Sino-japanskt maktspel med historisk eld” ger Börje Ljunggren en historisk bakgrund och en aktuell utblick.

Välkommen till lunchseminarium

Tisdagen den 28 januari 11.30 – 13.00

På Arenagruppen, Sveavägen 61, Stockholm

Medverkande

Börje Ljunggren & Marie Söderberg

Börje Ljunggren presenterar sin essä. Börje har varit Sveriges ambassadör i Kina och har skrivit boken ”Kina vår tids drama”. I år utkommer han med en ny bok om Kina, ”Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen”.

Rapporten kommenteras av Marie Söderberg. Marie är chef för the ”European Institute of Japanese Studies” vid Handelshögskolan i Stockholm

Vi bjuder på en lättare smörgås.

Anmäl dig här

 

 

Kategorier:
Allmänt