Seminarium om sociala strukturer i utbildningssystemet

Vem blir lärare? Och varför? Hur kommer det sig att konstnärliga utbildningar har så högt söktryck, när utsikterna att försörja sig som konstnär är dåliga? Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? Och vad avgör om ungdomar engagerar sig politiskt eller inte?

Välkommen på lunchseminarium om utbildningspolitik. Seminariet består av fyra korta presentationer av aktuell forskning som undersöker hur övergripande sociala strukturer formas inom utbildningssystemet.

Utbildningsfält och arbetsmarknad
Hur uppstår sociala skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor? På vilka sätt hänger skillnaderna ihop med utbildningssystemet? Hör Mikael Börjesson, professor i utbildningssociologi och Ida Lidegran, lektor i utbildningssociologi, båda från Uppsala universitet.

Skollärare – Rekrytering och utbildning
Vem blir lärare? Och varför? Hur ser rekryteringen till skolväsendet ut och vad kan vi sia om framtiden? Emil Bertilsson, lektor i utbildningssociologi, beskriver en problematisk bild av läraryrkets framtid.

Bildkonstnärer – Prestigeutbildning och arbetsmarknad
Utsikterna att försörja sig som konstnär är dåliga. Trots det har få utbildningar det höga söktryck som just de konstnärliga – men få kommer in. Vem får plats på prestigeutbildningarna? Och vem utesluts? Hör Martin Gustavsson, docent i ekonomisk historia, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor.

Unga och politik
Vi har vant oss vid två sätt att beskriva ungdomars politiska engagemang. Antingen handlar det om ungas minskande politiska intresse, eller också handlar det om nya sätt att engagera sig: nya former, nya arenor, nya normer. Så vilka är de som vänder politiken ryggen – och vilka engagerar sig? Hur påverkar klass, kön och plats? Hör Ylva Bergström, docent i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Plats & tid
Tisdagen den 13 januari kl.11.30-13.00 i Arenagruppens lokaler på Sveavägen 61. T-bana: Rådmansgatan. Alternativ ingång från Saltmätargatan 22. Anmälda deltagare bjuds på lättare lunch.

Läs mer om seminariet››

Anmäl dig här››

Kategorier:
Allmänt, Blogg