Ska vi förbättra klimatet eller statskassan? – Magnus Nilsson skriver på SvD Debatt

Magnus Nilsson, miljökonsult och författare till rapporten ”Uppdatera klimatpolitiken. Klimatpolitisk handbok för en ny regering”, skriver på SvD Debatt.

De svenska klimatutsläppen minskar snabbare än EU-lagstiftningen kräver. Regeringen kan hantera ”överprestationen” på två sätt: Antingen annullerar man ”överprestationen” – då minskar de europeiska nettoutsläppen på riktigt. Eller så säljer man “överprestationen” till något EU-land som inte klarar EU-lagstiftningens krav – en sådan affär kan ge den svenska staten miljardintäkter, men innebär att de utsläppsminskningar vi med viss möda uppnått i Sverige neutraliseras av högre utsläpp på annat håll. Från regeringen kommer tyvärr inga besked om hur den tänker förvalta de utsläppsminskningar som uppnåtts.

Läs hela artikeln här. 

Kategorier:
Allmänt