Skapa kulturpolitik för en digital era | Mats Söderlund på DN Debatt

Kulturminister Alice Bah Kuhnke verkar ha ”friskt vågat, hälften vunnet” som motto. Hon har på kort tid, lite nödtorftigt men dock, täppt till de värsta läckorna i film-, medie- och kulturpolitiken. Men den allomfattande kultur- och mediedigitaliseringen måste mötas av helt nya politiska reformer.

Medan konsumtionsmönster, distributionsvägar, penningströmmar och själva det kreativa arbetet omdefinieras i grunden, ligger lagstiftningen och stödordningarna kvar i den analoga marknadslogiken. Det kommer inte att hålla länge till. Inte om vi fortsatt vill ha en mångfaldig press och ett oberoende kulturliv.

Det skriver poeten och författaren Mats Söderlund på DN Debatt. Artikeln  lyfter internetleverantörernas roll i kulturpolitiska reformer, den svenska kultursektorn nya motparter och hur dessa ska adresseras. Artikeln är en del av ett projekt som Mats Söderlund gör på uppdrag av Arena Idé. Rapporten på för projektet kommer att presenteras i slutet av maj.

Läs hela artikeln här.