Skattesubvention till personaloptioner ger inga samhällsvinster | Scocco svarar Wallenbergarna på DN Debatt

Den 15/6 skrev Familjen Wallenberg att “Den aktuella debatten om personaloptioner illustrerar bristen på svensk strategi och mod att skapa förutsättningar i världsklass för entreprenörer” på DN Debatt. I en replik från Arena Idés chefsekonom Sandro Scocco ger Scocco ett annat perspektiv på frågan om personaloptioner.

Intresset för ägarna är uppenbart. De får en lojalare personal som de kan låsa in i bolaget, tack vare olika tidsklausuler för när aktierna kan lösas in, och de kan dessutom ensidigt bestämma vilka som ska erbjudas en högre nettolön – och inte bara det, de slipper dessutom själva betala den högre nettolönen. Den betalas av övriga skattebetalarna i form av mindre välfärd eller högre skatter.

Läs hela Sandro Scoccos svar här.