Asylrätten under attack – EU:s avtal med Turkiet | Nytt avsnitt

18e mars kom EU och Turkiet överens om att stoppa alla människor som försöker ta sig från Turkiet till EU via Grekland för att i EU kunna söka skydd undan krig och förföljelse. Avtalet har kritiserats från många håll, men vad innebär egentligen avtalet och vad händer nu på Lesbos?

Kadidja Bedoui från Vi gör vad vi kan gästar Människor & Migration och förklarar, tillsammans med asylrättsjuristen Ignacio Vita, hur avtalet mellan EU och Turkiet är utformat och vilka konsekvenser det kommer att få för de människor som nu tar sig till Grekland. Hur ser det ut i förvaren där tusentals människor sitter frihetsberövade, kommer de att få tillgång till en rättsäker prövning och finns strukturerna i Turkiet och Grekland att kunna ge dem det? Kadidja Bedoui berättar även hur det gick till måndagen den 4e april när den första gruppen människor som utifrån avtalet skickades tillbaka till Turkiet från Grekland.

Prenumerera på podden via iTunesRSSFacebook och Twitter.

Är du osäker på hur du gör för att lyssna på podcast i din telefon eller dator? Klicka här för en enkel beskrivning.

Kategorier:
Allmänt, Blogg