Socialförsäkringar

Det svenska socialförsäkringssystemet befinner sig i stöpsleven. Vi vill genom vårt projekt “Välfärd i omvandling” öka kunskapen och bredda debatten om dagens och morgondagens socialförsäkringar. Ämnen är Sysselsättning, arbetsmarknad och socialförsäkringarna, Ekonomisk effektivitet och social rättvisa, Arbetslöshetsförsäkringen, Sjukförsäkringen, Rehabiliteringsförsäkringen samt Äldrevårdsförsäkring.

I projektet “Välfärd i omvandling” gör vi dels några övergripande analyser, dels granskningar av arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Den första rapporten om arbetsskadeförsäkringen, “Fallucka eller trampolin?” (kan beställas via vårt förlag Premiss) presenterades i maj 2009. I den ställer författaren Håkan Svärdman, omvärldsanalytiker på Folksam, frågan om försäkringen hellre stjälper än hjälper den som får ersättning från försäkringen.

Kategorier:
Allmänt