Stoppa skitlivet: Bemanningsbranschen

I november 2013 släppte Arena idé boken Stoppa Skitlivet. Boken ger förslag på strategier för fler ska ha trygga jobb. Några av förslagen handlar om gruppen bemanningsanställda och därför vill jag dela med mig av en del fakta kring bemanningsanställda som inte fick plats i boken.

Det var först 1994 som det blev tillåtet att bedriva personaluthyrning via bemanningsföretag i Sverige. Efter avregleringen har omfattningen på branschens verksamhet successivt ökat och breddats. Antalet anställda inom bemanningsbranschen har fördubblats de senaste tio åren. I dag utgör bemanningsbranschen ungefär 1,3 procent av den totala sysselsättningen. 135 000 personer var anställda i bemanningsbranschen någon gång under 2012.

De fem vanligaste yrkena för anställda i bemanningsbranschen är lagerassistenter, övrig kontorspersonal, receptionister, övriga maskinoperatörer och montörer samt truckförare. Det är främst unga och utrikesfödda som arbetar i bemanningsbranschen och medianåldern är 29 år till skillnad för ekonomin i helhet där medianåldern är 42 år.

Omkring 90 procent av alla bemanningskonsulter i Sverige omfattas av kollektivavtal. Cirka 70 procent av de anställda är klassificerade som tjänstemän av bemanningsbranschen. I kollektivavtalet för tjänstemän i bemanningsbranschen tillämpas individuell lönesättning. Tjänstemännen har dock ett rörligt inslag i lönen som baseras på anställningstid och antalet arbetade timmar den aktuella månaden. I perioder utan uppdrag får tjänstemännen en garantilön som, beroende på anställningstid, upp-går till 80 eller 90 procent av den individuella grundlönen. Lönen för arbetare är reglerad i bemanningsbranschens kollektivavtal och består av en fast och en rörlig del. Den rörliga delen baseras bland annat på antalet uppbokade timmar. I perioder utan uppdrag får hon eller han en garantilön som uppgår till 90 procent av vad bemanningskonsulten tjänat de senaste 3 månaderna.

Det är inte tillåtet att för arbetstagaren att”fyllnadsstämpla”, det vill säga att få arbetslöshetsersättning för den tid man inte arbetar. Oklarhet råder kring huruvida en bemanningskonsult står till bemanningsföretagets eller arbetsmarknadens förfogande mellan flera tidsbegränsade anställningar hos ett och samma bemanningsföretag. Det innebär att en bemanningskonsult med upprepade tillfälliga anställningar kan vara utan rätt till arbetslöshetsersättning när anställningen är slut.

Lönerna

Skillnaden i genomsnittlig månadslön var år 1998 lite drygt 3 000 kronor, medan den år 2005 var 5 600 kronor. Det innebär att månadslönen år 1998 var 19,6 procent högre för övriga sysselsatta i privat sektor än för bemanningsföretagsanställda och att skillnaden hade vuxit till 29,1 procent år 2005. Bilderna nedan visar hur månadslönerna har utvecklats för män och kvinnor anställda i bemanningsbranschen jämfört med för dem anställda i övrig privat sektor.

Att lönerna ser ut att gå upp mellan 2000-2001 beror på tillströmningen av läkare i bemanningsbranschen under dessa år.

 

Källor:

Andersson Joona P och Wadensjö E, Bemanningsbranschen 1998-2005: En bransch i förändring, Swedish institute for social research, Working paper 6/2010, Stockholms universitet.

Bemanningsbranschen- en liten bransch på frammarsch, konjunkturinstitutet, fördjupningsrapport, 2012.

 

Shadé Jalali, gästutredare på Arena idé och medförfattare till boken Stoppa Skitlivet.

Kategorier:
Allmänt