"Stoppa skitlivet" skapar debatt

Stoppa skitlivet gavs ut av Arena Idé i november 2013. Boken som är skriven av Shadé Jalali och Mats Wingborg är en uppföljare till antologin Skitliv om ungas villkor på arbetsmarknaden. Antologin Skitliv väckte stor uppmärksamhet när den gavs ut 2012 av Bokförlaget Atlas med stöd från 6F. Sedan ett par decennier minskar tillsvidareanställningarna i Sverige och allt fler hamnar i otrygga jobb utan chans till fast anställning. Konsekvenserna är stora för individer, arbetsplatser, den fackliga rörelsen och samhället i stort.

Stoppa skitlivet vill bidra till att besvara frågorna som väcktes i debatten om antologin Skitliv: Hur kan vi göra jobben trygga och ge människor möjlighet att leva trygga liv? Boken Stoppa skitlivet har fått ett stort genomslag. På den här sidan har vi samlat artiklar, radio- och podprogram om Stoppa skitlivet. Debatten fortsätter!

Titta på releaseseminariet för “Stoppa skitlivet” den 13/11 på ABF Play

Beställ boken

E-boken finns tillgänglig här

Röster om Stoppa skitlivet

Rapport från LAS bakgård OBS i P1, del 1, 2013-11-27

“Det är dags att stoppa skitlivet” Daniel Swedin i Aftonbladet 2013-11-12

“Stoppa skitlivet väcker hopp” Rebecka Bohlin i Feministiskt perspektiv 2013-11-13

“Otrygga jobb leder inte till ökad effektivitet” Tidningen Kollega granskar 2013-09-05

Samtal med Shadé Jalali och Erik Ullenhag om konsekvensen av tillfälliga jobb Studio ett 2013-11-26

“Så kan man rensa i vikarieträsket”Tidningen Kollega intervjuar Shadé Jalali och Mats Wingborg 2013-11-13

“Stoppa missbruket av visstidsantällningar” Dagens Arena 2013-11-13

“Svenskar vill ha en tryggare arbetsmarknad” Shadé Jalali, Mats Wingborg, Boa Ruthström och Lisa Pelling på SvD Brännpunkt 2013-11-12

Blind jakt efter reglerad jobbtrygghet Svensk Näringsliv svarar på debattartikeln i SvD. 2013-11-13

De tillfälligtanställda får betala ett högt pris” Rapportförfattarna ger svar på tal angående Svensk Nåringslivs replik i SvD 2013-11-18

Daniel Söderberg Talebi (Handels) debatterar mot Svenskt Näringsliv ang. Stoppa skitlivet Dagens Arena 2013-11-21

“Så behöver framtidens kollektivavtal se ut” Teaterförbundet 2013-11-13

“60 förslag för att ”stoppa skitlivet” Kommunalarbetaren 2013-11-13

“Flera strukturfel gör det svårt för de unga” Västerbottenkuriren 2013-11-14

“Högt pris för korta jobb” Tidningen Arbetet 2013-11-14

“Stärk skyddet för tillfälligt anställda” Tidningen Vision 2013-11-14

“Dags att rensa upp i visstidsträsket” Piteåtidningen 2013-11-14

“S vill stoppa ”skitlivet” genom lagstiftning” Transport på sin hemsida 2013-11-14

“Bra med förslag mot otrygga anställningar” Journalistförbundet på sin hemsida 2013-11-14

“22 förslag för att stoppa skitlivet” Dagens Arbete 2013-11-14

Hallå där, Shadé Jalali Hotellrevyn 2013-11-14

Handels: Otryggare arbetsmarknad förlustaffär för alla Dagens Arena

“Du måste vara perfekt som anställd” Flamman 2013-11-21

Shadé Jalali pratar om Stoppa skitlivet i podcasten Opinionsverket Opinonsverket 2013-11-20

Reaktioner på Twitter och Facebook från releaseseminariet den 13/11 Dagens Arena 2013-11-13 

Stoppa skitlivet om bemanningsbranschen

Läs Shadé Jalali blogginlägg om bemanningsbranschen: Stoppa skitlivet: Bemanningsbranschen

#stoppaskitlivet