Ny rapport om tillståndet i äldreomsorgen

I dag lanserar Arena Idé en ny rapport om tillståndet i äldreomsorgen. Rapporten visar hur bristen av offentliga resurser leder till oroväckande tendenser. Några myter som florerar i debatten om äldreomsorgen punkteras. Läs mer här » 

Kommunernas verksamhet är underdimensionerad, i jämförelse med 1993 finns år 2012 ett gap mellan resurser (antalet platser) och behov (antal äldre) inom äldreomsorgen på kring 33 procent. Det högre talet bygger på en utveckling med svag hälsa för äldre kvinnor. Det finns också ett missnöje med kommunernas tjänster. Tilltron till äldreomsorgen är låg i förhållande till annan kommunal verksamhet.

När det offentliga rämnar går vi in som privatpersoner och täcker upp för bristerna. Om din mamma är så dålig att hon inte kan klara sig, men ändå inte får tillräckligt med hjälp av hemtjänsten, väljer många människor att göra jobbet själva.

Rapportförfattare: Dan Anderssons, tidigare Chefsekonom på LO.

Ladda ner rapporten här »

 

 

Kategorier:
Allmänt, Blogg