Podd: ”Vi kommer absolut inte bli yuccies”

Framtidsavsnittet. Vad innebär digitaliseringen och automatiseringen? Lever vi i den andra maskinåldern – en digitaliseringsvåg som kommer svepa med sig de gamla jobben och skapa en ny ekonomi? En ekonomi där yuccien, den unga urbana kreativa klassen, frodas och omväxlande kör taxi och jobbar med bokföring åt kompisarnas företag? Nej, om vi tittar på produktivitetsutvecklingen så […]

Skapa kulturpolitik för en digital era | Mats Söderlund på DN Debatt

Kulturminister Alice Bah Kuhnke verkar ha ”friskt vågat, hälften vunnet” som motto. Hon har på kort tid, lite nödtorftigt men dock, täppt till de värsta läckorna i film-, medie- och kulturpolitiken. Men den allomfattande kultur- och mediedigitaliseringen måste mötas av helt nya politiska reformer. Medan konsumtionsmönster, distributionsvägar, penningströmmar och själva det kreativa arbetet omdefinieras i […]