Skapa kulturpolitik för en digital era | Mats Söderlund på DN Debatt

Kulturminister Alice Bah Kuhnke verkar ha ”friskt vågat, hälften vunnet” som motto. Hon har på kort tid, lite nödtorftigt men dock, täppt till de värsta läckorna i film-, medie- och kulturpolitiken. Men den allomfattande kultur- och mediedigitaliseringen måste mötas av helt nya politiska reformer. Medan konsumtionsmönster, distributionsvägar, penningströmmar och själva det kreativa arbetet omdefinieras i […]