Kanadamodellen

Kollektivavtal i kampen mot sexuella trakasserier © Lena Svenaeus och Arena Idé, Stockholm, januari 2020 Författare: Lena Svenaeus Lena Svenaeus är arbetsrättsjurist och fil.dr i rättssociologi. Hon har arbetat många år på fackförbund med frågor om arbetsmiljö och diskriminering men också haft förordnanden som arbetsmiljöråd i Kanada och som JämO. Sedan 2013 är hon knuten […]

Skuldsatta arbetskraftsinvandrare – vem har plockat bären i frysdisken? | Ny podd

Den kommersiella plockningen av vilda bär är en speciell bransch. Råvaran är gratis och allemansrätten ger alla människor som vistas i Sverige rätt att plocka den. Varje år kommer tusentals människor till Sverige för att jobba som bärplockare. Många av dem måste skuldsätta sig för att kunna komma hit. Hur fungerar egentligen rekryteringen av dessa […]

Arena Idé skriver på SvD Brännpunkt

Arena Idés utredningschef, Lisa Pelling, skriver tillsammans med Johan Lindblom, ordförande för Byggnads, och Janne Ruden, ordförande för Seko, på SvD Brännpunkt om byggandet av Ostlänken och sociala krav i upphandlingar. Nästa år startar upphandlingen av Ostlänken, en snabbspårig järnväg från Järna och ner genom Östergötland. Ostlänken är Sveriges största infrastrukturprojekt på flera decennier. Byggandet av […]