Trafikverket fokuserar på att pressa priset – Arena Idé skriver med Byggnads och Seko på SvD debatt

Arena Idé utredningschef, Lisa Pelling, svarar tillsammans med Byggands ordförande Johan Lindholm och Sekos ordförande Janne Ruden, på Trafikverkets debattartikel.

Bygget av Citybanan har hittills kostat sex liv, och tidningen Byggnadsarbetaren har rapporterat om totalt 280 olyckor vid bygget mellan den 1 januari 2008 och den 31 juli 2013. Trafikverkets upphandlingspolicy innehåller ingen nollvision för olyckor, istället ska kraven på säkerhet vara ”kostnadseffektiva”. Trafikverket visar med all önskvärd tydlighet i sitt agerande och i sina policydokument att fokus ligger på att pressa priset. Kostnaden för det betalas av de människor som får sätta livet till vid skattefinansierade infrastrukturprojekt. Ansvaret för att ge Trafikverket ett nytt, socialt ansvarsfullt fokus ligger hos regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson.

Läs hela artikeln här.