Tvärfacklig samverkan för bättre arbetsmiljö

Tankesmedjan Arena idé startar nu ett projekt om utvecklingen på arbetsmiljöområdet. Det sker i ett unikt samarbete mellan sju fackförbund från både LO, TCO och Saco. Förbunden representerar olika branscher och sektorer av arbetsmarknaden.

På våra jobb finns fortfarande de traditionella riskfaktorerna kvar. Ensidiga arbetsställningar leder till belastningsskador, farliga ämnen ska hanteras, olycksfall, ibland med dödlig utgång, är fortfarande vanliga inom vissa branscher.

Till det kommer nu allt fler rapporter om växande psykosociala problem. Förutom det individuella lidandet utmanas samhällsekonomin av långa sjukskrivningar kopplade till en allt tuffare psykosocial arbetsmiljö.

Den här utvecklingen vill vi, med hjälp av inbjudna forskare, experter och fackligt aktiva, belysa och diskutera i ett antal seminarier.

Det första (januari 2016) kommer att ha sitt fokus på den psykosociala arbetsmiljön.

Det andra (februari 2016) ska belysa utvecklingstendenserna för de traditionella arbetsmiljöriskerna. Vad beror dödsolyckor och olyckstillbud på och varför är det så svårt att komma tillrätta med problemen?

I det tredje seminariet (mars 2016) är genusperspektivet centralt. Finns det en könsblindhet när arbetsmiljöproblem ska identifieras och åtgärdas?

Seminarium fyra (april eller maj 2016) koncentrerar sig på de lagar och institutioner som reglerar och övervakar arbetsmiljön. Vilken är företagshälsovårdens roll i dag? Vad gör HR-funktionen? Ger lagstiftningen och de övervakande myndigheterna det stöd som arbetsmiljöarbetet behöver?

I samtliga seminarier kommer förslag till förbättringar att lyftas fram och förändringsperspektivet blir huvudtemat för det femte och sista seminariet (september 2016). Det kommer att ägnas åt vad som krävs för att vi ska komma närmare målet att alla ska ha ett riskfritt och utvecklande arbete. Kunskapen om arbetslivets friskfaktorer finns – varför är det så svårt att vända utvecklingen?

Efter det sista seminariet kommer projektets viktigaste slutsatser att summeras.

Här är fackförbunden som är med i projektet
Akademikerförbundet SSR (Saco)
Byggnads (LO)
Fackförbundet ST (TCO)
IF Metall (LO)
Kommunal (LO)
Unionen (TCO)
Vision (TCO)

Vill du ta del av inspelningarna från seminarierna, klicka här.

 

 

 

 

 

 

Kategorier:
Allmänt