Seminarium » Kommunals spanarnätverk

En unik metod för omvärldsanalys: referat från ett seminarium den 22 januari 2014

Kommunal har utvecklat en unik metod för omvärldsbevakning som utgår ifrån den kunskap och den information som finns hos förbundets medlemmar, förtroendevalda och anställda. Onsdagen den 22 januari höll Kommunals spanarnätverk ett seminarium hos Arena Idé. Spanarnätverket presenterades av Ulrika Frykskog som är talskrivare och strategisk rådgivare på Kommunal, Cilla Rohdin som är ordförande för Kommunal i Bergslagen och Elin Gustafsson som är konsult och VD på Need To Know.

Genom Spanarnätverket kan Kommunal använda styrkan i att vara många. Det utformades år 2011 efter att Annelie Nordström valts till ny ordförande för Fackförbundet Kommunal. Hon satte ribban högt och ”ville vara med att skapa framtiden”, vilket kräver framförhållning. Kommunal som tidigare arbetat med omvärldsanalys i andra former, men bedömde att de behövde bygga upp nya strukturer för omvärldsbevakning.

Kommunal består av 33 000 förtroendevalda i 400 sektioner och 13 lokalavdelningar samt över en halv miljon medlemmar. Det innebär ett enormt nätverk av människor som rör sig ute i Kommunals verksamhetsområden och besitter enorma kunskaper. Kunskaper som i dag, genom spanarnätverket, utgör grunden för Kommunals omvärldsbevakning.

Elin Gustafsson beskriver nätverkets styrka, med ett citat från Robin Teigland, som att ”ingen känner till allt men alla känner till något. Det är i nätverket som kunskapen finns”.

Spaningar rapporteras enkelt in genom ett mail eller sms. De som ingår i nätverket i Bergslagen är främst vanliga medlemmar (någon enstaka har ett förtroendeuppdrag). De utgör ”ett spretigt” nätverk, som Cilla Rohdin beskrev det: de kommer från olika branscher, från olika delar av Bergslagen, är kvinnor, män, unga och äldre. Tanken är att de ska ha olika erfarenheter och perspektiv för att spaningarna ska bli så breda som möjligt.

Kommunal Bergslagen, med Cilla Rohdin i spetsen, var först ut bland lokalavdelningarna att testa Spanarnätverket. Hon beskriver hur de tröttnat på att ständigt släcka bränder och fokusera på sådant som redan skett. De befann sig i en omorganisation och ville finna strukturer för en mer strategisk och snabbfotad organisation. ”Ett Kommunal som arbetar i samma riktning”. För dem var spanarnätverket en väg dit.

De hade länge arbetat med frågan om rätten till heltid, vilken de kände rullade på bra, men genom spanarnätverket blev det tydligt att de hade en stor frustration i medlemskåren kring delade turer, där personal ställs inför något som närmast kan jämföras med obetalda håltimmar under arbetsdagen. Genom att få in den kunskapen om frågans betydelse och storlek kunde de byta strategi i sitt arbete. Något de upplevde som oerhört positivt.

Även Ulrika poängterar det värde beslutsfattare sätter på spaningarna. En del spaningar kan vara något provocerande men samtidigt oerhört viktiga för att kunna prioritera verksamheten. Varje år genomförs en stor dragning av strategisk karaktär där Kommunals styrelse tillsammans med förbundsledningen och förbundskontorets chefer går igenom vad som är det väsentligaste som hänt under året och vilka utmaningar Kommunal ser framåt. I det arbetet är de noga med att koppla spaningarna och därmed omvärlden till den egna organisationen för att se vad de själva gjort och vilka lärdomar de kan dra.

Alla tre är tydliga med att Spanarnätverket är ett viktigt verktyg i arbetet för att uppnå Kommunals vision: Viktiga jobb – värda att älska dygnets alla timmar.

Cilla beskriver hur hon under nästan alla arbetsplatsbesök upplever beskrivningar i stil med: ”Jag älskar mitt jobb, men…”. Kommunals uppdrag är att eliminera det där menet. Att göra det möjligt att säga: ”Jag älskar mitt jobb.” Punkt slut. Då är Spanarnätverket och det regelbundna informationsinflödet det skapar ovärderligt.

 

 

 

Kategorier:
Allmänt