Tre progressiva stjärnor

Välkomna, praktikanter!

Hanna Lyth, Zerde Sterya Celik och Linn Brolin praktiserar på distans hos oss på Arena Idé under vårterminen 2021. Vi bad dem presentera sig.

Hanna Lyth

Hej! Jag heter Hanna Lyth och pluggar min sista termin på samhällsvetarprogrammet vid Uppsala universitet där jag inriktat mig på sociologi. I min c-uppsats jämförde jag, genom kvantitativ metod, individens ekonomiska trygghet under uppväxten med individens nuvarande ekonomiska trygghet, för att se vilket av perspektiven som till största del kan förklara vilka attityder gentemot invandring denne har i vuxen ålder. Den här terminen ser jag fram emot att få praktisera hos tankesmedjan Arena Idé där jag hoppas få skriva mycket och delta i spännande projekt samt få sätta mig in i fackliga frågor. Det ska bli jättekul att få chansen att utvecklas som skribent och fördjupa mig inom samhällsdebatten.

Zerde Sterya Celik

Hej! Jag heter Zerde Sterya Celik och är 23 år gammal. För tillfället läser jag min sista termin på masterprogrammet i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Min kandidatuppsats handlade om ”Etniskt exkluderade gruppers tillit till demokratin i afrikanska länder” och min masteruppsats ”Svenskars attityd kring biståndspengar som går till GONGO:s i korrupta länder”. Mina förväntningar på praktiken är att få chansen att utvecklas som människa men även få en djupare förståelse för den politiska debatten. Jag strävar konstant efter att få utmanas och lära mig mer och jag finner ingen bättre plats än denna politiska tankesmedja att göra det på.

Linn Brolin

Hej, jag heter Linn Brolin och ska göra en termins praktik på tankesmedjan Arena Idé i vår. Jag skrev precis klart min kandidatuppsats i statsvetenskap om EU:s nya klimatstrategi the European Green Deal vid Lunds universitet. Jag tittade på hur en nyliberal rationalitet formar och begränsar vad som anses möjligt och önskvärt för att hantera klimatkrisen. Under min tid som praktikant ser jag fram mot att sätta mig in i det fackliga perspektivet. Jag hoppas på att fördjupa min kunnighet inom arbetsmarknads- och välfärdsfrågor men också att få större inblick i det politiska samtalet.
Kategorier:
Allmänt