Vården efter valet – seminarier om demografin, makten och pengarna

Inför valet anordnar LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige, tillsammans med bland annat Arena Idé  fyra seminarier mellan 9 april och 29 juni. Syftet är att bidra till att frågorna om framtiden för sjukvården och äldrevården kommer upp på agendan inför valet i höst. Ambitionen är att problematisera och ifrågasätta utgångspunkternas diskurser snarare än att presentera färdiga lösningar. På vilket sätt pratar man om vårdens utmaningar? Är utgångspunkterna en del av problemen eller en del av lösningarna och hur kommer vi framåt?

 

Vem betalar, hur mycket och för vad? Demografi och ekonomi i omsorgen −  9 april 2014

Vad säger den akademiska forskningen egentligen om kostnader och åldrande? Demografiska framskrivningar bygger ofta på orealistiska antaganden och tas därför inte alltid på allvar. Men kan vi utgå från historiska samband om hur kostnaderna utvecklas när demografin förändras och dra slutsatser om framtiden?Är det verkligen sant att mer teknik driver upp kostnaden, eller kan teknik precis lika gärna vara kostnadsbesparande? Är det sant att den demografiska utvecklingen kommer att tvinga fram stora skattehöjningar för att man ska klara att upprätthålla kvaliteten i vård och omsorg?

Vård eller hälsa – om patientmakt i praktiken − 7 maj 2014

Patientmakt är ett begrepp som ofta förekommer i den allmänna debatten. Frågan är vad är det som ger patienterna makt; valfrihet, information, politiskt inflytande, kunskap? På vilket sätt kan ny teknik användas för att öka patientens självständighet och inflytande på den egna behandlingen?

När farfar får Facebook – om ny teknik i omsorgen  −  11 juni 2014

Hur kan ny teknik användas som hjälpmedel inom äldreomsorgen? Finns det skillnader mellan hur dagens äldre ser på teknik inom äldreomsorgen och hur framtidens äldre ser på användning av teknik?

En annan fråga gäller de äldres användning av informationsteknik.  Vad händer när det börjar twittras från servicehusen, eller när boende kan lufta sitt missnöje direkt på Facebook? Vilka konsekvenser kommer detta att få för omsorgen?

 

 

Kategorier:
Allmänt