"Vi har inte lämnat finanskrisen bakom oss" | Dagens industri intervjuar Sony Kapoor

Står vi inför en ny finanskris eller är varningarna överdrivna? Den 19 februari arrangerade Arena idé ett seminarium med Sony Kapoor, finansiell rådgivare till IMF, flera centralbanker och nu engagerad i World Economic. Dagens industri reportern Yasmine Härnebo Grapenwall deltog och intervjuade Kapoor efter seminariet.
Se intervjuerna här:
“Vi har inte lämnat finanskrisen bakom oss”

“Vi har inte sett det sista av krisen i Grekland”

“Det är inte en hållbar situation för centralbankerna”