Ny rapport granskar kvaliteten på statens offentliga utredningar

Välkommen på rapportrelease och seminarium i Riksdagen den 6/5

Tankesmedjan Arena Idé har tillsammans med Ramböll Management Consulting granskat kvaliteten på konsekvensanalyserna i statens offentliga utredningar utifrån internationell standard, god praxis och vad som förväntas utifrån svensk lagstiftning. Granskningen har fokuserat på att jämföra omfattningen och djupet på konsekvensanalyserna samt huruvida olika alternativ presenteras.

Resultatet visar på flera tydliga brister i konsekvensanalysernas kvalitet och djup. Ofta saknas uppskattningar av indirekta kostnader och nyttor helt. Där kostnadsberäkningar finns, fokuserar de nästan uteslutande på statsfinansiella kostnader och utelämnar ofta övriga kostnader för företag, individer och/eller samhället i stort. Brister i utredningarnas analyser innebär i förlängningen att beslutsfattare fattar beslut utan att alla konsekvenser eller alternativ är kända vilket kan innebära att reformer med potentiellt skadliga effekter genomförs, men även att knappa resurser slösas bort utan att komma till rätta med de problem som man syftade till att åtgärda. Det kan även innebära att reformer blir mycket mer kostsamma än man budgeterat för. Det kan även betyda att man missar att överväga alternativ som skulle ha kunnat generera högre nytta till lägre kostnad.

Vad får de bristande konsekvensanalyserna för betydelse för riksdagsledamöterna i deras beslutsprocess? Den 6 maj klockan 14.00 till 15.00 anordnar vi ett seminarium med anledning av den granskande rapporten.

Datum: Tisdag den 6 maj
Tid: 14.00 – 15.00
Lokal: Mittpoolen Riksdagen, Riksgatan 2.

Deltagare:
Mariell Juhlin, Chefekonom, Ramböll Management Consulting
Jens Hedström, VD Näringslivets Regelnämnd
Samuel Engblom, Chefsjurist TCO
Ardalan Shekarabi, Riksdagsledamot Socialdemokraterna
Andreas Norlén, Riksdagsledamot Moderaterna

Moderator: Lisa Pelling, Utredningschef Arena Idé

Program:
14:00 Inledning/välkommen, Boa Ruthström, Chef, Arena Idé
14:05 Presentation av granskningens resultat, Mariell Juhlin
14:20 Praktiska erfarenheter och reflektioner, Jens Hedström, och Samuel Engblom
14:35 Politiska reflektioner, Ardalan Shekarabi och Andreas Norlén
14:50-15:00 Öppen diskussion

Föranmälan krävs. Anmäl dig här ››

Arena-Idé-hög

RambollLogoCyanRGB

ramböll

Kategorier:
Allmänt