Vinster i välfärden. Gäst: Elin Sundberg | Nytt avsnitt av Pengar & politik

Är välfärdsutredningens förslag om begränsning av vinstuttag i välfärdsföretagen ett slag mot hela marknadsekonomin, eller är det inte ens särskilt radikalt?

Avsnitt 52 av Pengar & Politik, reder ut vad som står i välfärdsutredningen och den politiskt stora frågan om vinster i välfärden. Vi har med Elin Sundberg, jurist och utredningssekreterare för välfärdsutredningen, som berättar om vad som faktiskt föreslås. Och som vanligt Sandro Scocco och Jenny Lindahl.

Varför behöver vinstsyftet regleras inom välfärden? Räcker det inte att ställa bättre kvalitetskrav?
Kommer till rätta med grundproblemen med modellen genom vinstreglering, eller är problemet egentligen marknadsmekanismerna? Hur ser systemen ut i andra länder? Hur ska förslaget fungera i praktiken? Och vad är politiskt genomförbart?

Kategorier:
Allmänt, Blogg