Welcoming Refugees – europeisk konferens om flyktingmottagande 25-27/1

Welcoming Refugees – Local European Experiences

Arena idé har tillsammans med Norrköpings kommun och migrationsforskningsinstitutet REMESO* vid Linköpings universitet tagit initiativ till en konferens för att samla och utbyta erfarenheter av flyktingmottagande på lokal nivå i olika europeiska länder.

Konferensen riktar sig till politiker och tjänstepersoner i europeiska kommuner, samt forskare på det samhällsvetenskapliga området.

Målet är att identifiera och sprida goda exempel och hitta innovativa lösningar för flyktingmottagandet i våra kommuner.

Tillhör du målgruppen och vill delta på konferensen? Klicka här för att komma till anmälan ››

Vill du följa konferensen och ta del av konferensens resultat? Följ oss på Facebook ››

Konferensen kommer att belysa olika aspekter av mottagandet av nyanlända flyktingar och erbjuda nya insikter. Deltagarna kommer också att få möjlighet att:

• Ta del av ny forskning på området och diskutera aktuella frågor med forskare

• Delta i workshops, dela med sig av sina egna goda exempel och få kunskap om hur andra kommuner tar sig an utmaningar i flyktingmottagandet (behovet av arbete, boende, utbildning, språkkunskaper, med mera)

• Bygga nätverk och hitta nya partner för framtida samarbetsprojekt

Deltagande forskare kommer också att ha möjlighet att hitta partners, intressanta fall för framtida studier eller ämnen för vidare forskning.

Tid: 25-27 januari 2017
Språk: Konferensen kommer att hållas på engelska
Plats: Louis de Geer Konsert & Kongress, Norrköping

*) Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) är ett institut vid Linköpings universitet i Norrköping.

welcoming-refugees-fb-banner