Är en annan ekonomisk politik i Europa möjlig? | Lyssna på seminariet

Den 15 februari arrangerade Arena Idé och ABF Stockholm seminariet Är en annan ekonomisk politik i Europa möjligt? Ett seminarium där Lars AnellMaja Fjaestad och Sandro Scocco diskuterade om Europas ekonomiska kris, Brexit och framtida tillväxtmöjligheter. Nu kan du lyssna på inspelning från seminariet.

Seminariet utgick ifrån Lars Anells rapport ”En väg mot tillväxt och ökad
sysselsättning i Europa”. Rapporten diskuterar och kritiserar den 
ekonomiska doktrin som styr dagens europeiska union. Lars Anell menar 
att det är svårt att nå uthållig tillväxt och full sysselsättning inom
ramen för det regelsystem som gäller inom Euro-zonen. Rapporten diskuterar också alternativen. I grunden är det alltför
 primitivt att mäta statsskuldens kritiska nivå som en procentuell
 andel av BNP. Särskilt i dag är det klokt att låna eftersom räntan 
ligger klart under avkastningen på önskvärda investeringar.
Lyssna på samtalet här:

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay, Blogg