Webbinarium Äldreomsorgsarbetare på coronakrisens frontlinje i Skottland

25 Mar 2021 10:00 - 25 Mar 2021 11:00
facebook.se/arenaide

Bild: Greig Kelbie, UNISON Scotland

Precis som i Sverige har coronapandemin synliggjort stora brister inom äldreomsorgen i Skottland.

Man misslyckades med att testa och spåra smittan, liksom att förse personalen med skyddsutrustning, med förödande konsekvenser för både personalen och de äldre.

Hör om hur fackförbundet UNISON hanterade krisen genom att organisera sig och förhandla om allt från testning och skyddsutrustning till sjukersättning. Samtidigt förde man en kampanj för mer genomgripande reformer av den skotska äldreomsorgen.

Lisa Pelling samtalar med författaren till rapporten On the Corona Frontline: The Experiences of Care Workers in Scotland. Rapporten beskriver hur coronakrisen drabbade äldreomsorgen i Skottland och hur fackföreningsrörelsen har kunnat göra en avgörande skillnad för att förbättra villkoren för både anställda och de äldre.

Samtalet hålls på engelska.

Medverkande:

Dave Watson, rapportförfattare och forskare inom policyutveckling med särskilt fokus på arbetsmarknaden. Han har även varit samhällspolitisk chef på fackförbundet UNISON i Skottland.

Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé.

Arrangörer: Arena Idé, Friedrich-Ebert-Stiftung Nordic Countries och FES London.
Omslagsbilden är tagen från en manifestation i Edinburgh, augusti 2020, där vårdpersonal och medlemmar i UNISON förde en kampanj för högre löner.