Seminarium Den svenska modellen i en oviss tid

12 Jun 2020 10:00 - 12 Jun 2020 10:45
Arena Idés Facebooksida

Professor Anders Kjellberg och Arena Idés German Bender presenterar och analyserar nya siffror om facklig organisationsgrad.

Här är Anders Kjellbergs powerpoint från seminariet

Anmäl dig här för att få rapporten när den släpps och en påminnelse en timme före seminariet.

Seminariet sänds på Arena Idés Facebooksida och kan även ses i efterhand både där och under videofliken på vår hemsida.

Måndagen den 8 juni släpper Arena Idé den omfattande rapporten ”Den svenska modellen i en oviss tid” (188 sidor), som innehåller en mängd hittills opublicerad statistik om facklig organisering.

Fackliga frågor är högaktuella de här veckorna: LAS-utredningen presenterades den 1 juni, a-kasseutredningen kommer den 15 juni och LO-kongressen äger rum samma datum.

Rapportförfattaren professor Anders Kjellberg och rapportens redaktör, Arena Idés programchef German Bender, presenterar och diskuterar de senaste siffrorna om facklig organisationsgrad och kollektivavtalstäckning.

Rapporten innehåller även helt nya siffror om medlemsökningen till facken på grund av coronakrisen och två framtidsprognoser för den fackliga organisationsgraden till 2024 och 2029.

Anders Kjellberg är professor i sociologi vid Lunds universitet och Sveriges ledande forskare om facklig organisering, kollektivavtal och a-kassor. Han har tidigare skrivit den uppmärksammade rapporten “Den svenska modellen i fara” för Arena Idés projekt Arbetsliv och inflytande.

German Bender är programchef för arbetsmarknad på Arena Idé och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.