Webbinarium Integrationen i Tidöavtalets tid

22 Mar 2023 12:00 - 22 Mar 2023 13:00
Digitalt, seminariet sänds live på Arena Idés Facebooksida

I en ny rapport analyserar Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé, hur Tidöavtalet kommer att påverka integrationen av invandrade i Sverige. Rapporten beskriver hur förslagen i Tidöavtalet kommer att påverka asylsökande, nyanlända och andra med migrationsbakgrund, liksom samhället i stort.

Vad vet vi i dag om vilka faktorer som är avgörande för en lyckad integration, från forskningen och från de erfarenheter som gjorts av kommuner, organisationer och enskilda?

Medverkande:

Lisa Pelling, rapportförfattare

Kommentarer:

Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Anna Lundberg var forskningsledare för Asylkommissionen, ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella och har lett en statlig utredning om praktiska verkställighetshinder.

Maria Norbäck, docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning vid Göteborgs universitet.

Leandro Schclarek Mulinari, lektor, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Författare till rapporten Slumpvis utvald: Ras-/Etnisk profilering i Sverige (Civil Rights Defenders 2017).

Jenny Nguyen, jurist, sakkunnig kriminalpolitik och migrationsrätt vid Civil Rights Defenders.

Vittnesmål:

Två ukrainska flyktingar som deltar i ABF Stockholms ESF Care-projekt Ukraine Competence Program (UCP).

 

Anmäl dig här ››

Läs rapporten här ››

Rapportförfattare är Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé. Lisa har tidigare bl a skrivit rapporten Jämlikhetsskapande integration (Arena Idé 2016). Hon är ordförande i styrelsen för Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) vid Linköpings universitet.