Webbinarium Ska EU bestämma svenska löner?

22 Feb 2022 13:00 - 22 Feb 2022 14:30
https://www.facebook.com/Arenaide/

Välkommen till ett webbinarium om EUs minimilönedirektiv, med ledande företrädare för arbetsmarknadens parter, politiken och forskarvärlden.

EU-kommissionens planer på ett direktiv om minimilöner har mött hårt motstånd från de nordiska länderna. Trots det har processen fortsatt i snabb takt. Just nu förhandlar ministerrådet med Europaparlamentet, och det franska ordförandeskapet i EU, som pågår till den sista juni i år, har satt  lagstiftning om minimilöner som en av sina prioriteringar.
Vad beror de låsta positionerna på, hur hamnade vi där vi är idag, och vad kan vi vänta oss det kommande året? Vilka konsekvenser kan ett minimilönedirektiv få för EU och för den svenska arbetsmarknadsmodellen?
Detta webbinarium tar avstamp i Carl von Scheeles nya rapport EUs direktiv om minimilöner – ett hot mot den svenska modellen eller mot EU?
Efter rapportpresentationen diskuteras minimilönedirektivet med ledande företrädare för arbetsmarknadens parter, politiken och forskarvärlden.
Välkommen till ett webbinarium om en högaktuell och brännande fråga – med medverkande från Bryssel, Stockholm och Lund.
Medverkande:
Carl von Scheele, rapportförfattare, journalist
Birgitta Nyström, professor i juridik, Lunds universitet
Petra Herzfeld Olsson, professor i juridik, Stockholms universitet

Martin Linder, ordförande, Unionen och PTK

Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, LO
Mattias Dahl, vice vd med ansvar för arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv
Ilan de Basso, Europaparlamentariker (S)
Moderator: German Bender, utredningschef Arena Idé
Datum och tid: 22 februari 13.00–14.30.

Sänds på Arena Idés Facebooksida. Klicka här för att komma till Facebooksidan.

Gillar du det vi gör? Gå med i Arenagruppens vänner.