EU:s direktiv om minimilöner

– ett hot mot den svenska modellen eller mot EU?

Motståndet mot EU-kommissionens planer på ett direktiv om minilöner är kompakt i Sverige. Fackförbund, arbetsgivarorganisationer och staten är eniga i sin uppfattning om att ett direktiv skulle skada den svenska arbetsmarknadsmodellen. Europafacket har däremot ställt sig bakom förslaget om lagstiftade minimilöner.

Varför står aktörerna så långt från varandra och hur hamnade vi där vi är idag?

Denna rapport skildrar processen hittills och redogör för de skilda uppfattningar som finns i frågan om EU-minimilöner. Rapporten bidrar med viktig kunskap för den som vill förstå den fortsatta processen och vilka konsekvenser den kan tänkas få för Sverige och för EU.

Rapportförfattaren Carl von Scheele är frilansjournalist bosatt i Paris. Han har lång erfarenhet av att bevaka arbetsmarknadsfrågor i Sverige och Europa.

Rapporten ingår i det tvärfackliga projektet Arbetsliv och inflytande, där Arena Idé under åren 2019-2022 utreder förutsättningarna för fackligt inflytande och organisering på svensk arbetsmarknad.

Webbinarium