Lösningar för högutbildades integration | Lyssna på seminariet

Över 140 000 personer finns just nu i Migrationsverkets mottagningssystem. De som ansökt om asyl efter den 24 november 2015 kommer att omfattas av ny lagstiftning och få tillfälliga uppehållstillstånd. Möjligheten att omvandla ett tillfälligt tillstånd till ett permanent uppehållstillstånd genom att skaffa ett jobb kan skapa incitament för nyanlända med yrkeskompetens och utbildning som efterfrågas i Sverige att ta ”ett jobb” istället för ”rätt jobb”. TCO och Saco har pekat på de negativa konsekvenser som tillfälliga uppehållstillstånd kan få för nyanländas integration på arbetsmarknaden, men har också lämnat konkreta förslag på hur integrationsutmaningen kan hanteras.

Tillsammans med TCO och Saco arrangerade Arena Idé ett framåtblickande och lösningsorienterat seminarium med experter, företag och ordförandena för 2,1 miljoner anställda tjänstemän och akademiker i TCO och Saco. Här kan du lyssna på inspelningen från seminariet

Medverkande
Eva Nordmark, ordförande, TCO
Göran Arrius, ordförande, Saco
Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR
Anders Barane, utredare, Avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting
AnnaKarin Wall, utredare inom arbetsmarknad, Unionen
Soledad Grafeuille, samordnare av snabbspår för nyanlända, Arbetsförmedlingen
Åsa Bergman, VD, Sweco
Lisa Pelling, utredningschef (moderator), Arena Idé

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay, Blogg