Lyssna på | Integrationen och arbetets marknad

2010 inför Alliansregeringen arbetslinjen i svensk integrationspolitik. Med den så kallade etableringsreformen sker den största förändringen av politikområdet sedan 1970-talet. Då blir
Arbetsförmedlingen ansvarig myndighet för flyktingmottagandet och privata företag ges en större roll i utförandet av politiken. Följden blir ökad marknadsorientering, införande av valfrihetssystem,
villkorad aktiveringspolitik samt genomgripande organisatoriska förändringar.

Men vad innebär det för de individer som arbetar på lokala arbetsförmedlingar och på de företag som förväntas se till att de nyanlända snabbt kommer i arbete? Hur upplever de sitt uppdrag, sina
arbetssituationer och de människor de möter inom ramen för sitt dagliga arbete? Det har Jennie K Larsson i sin avhandling Integrationen och arbetets marknad.

Den 18  januari arrangerade Arena idé ett samtal utifrån Jennie K Larssons avhandling. I panelen medverkade Erik Nilsson, statssekreterare på arbetsmarknadsdepartementet, Erik Ullenhag, integrationsminister 2010-2014, Olof Åslund, chef för IFAU och Maria Mattsson Mähl, VD AlphaCE.

Del 1 – Presentation av avhandlingen Integration och arbetets marknad

Se bilderna från Jennie K Larssons presentation här – Jennie K Larsson presentation avhandling Arena 18 januari

Del 2 – Kommentarer och paneldiskussion

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay, Blogg