Lyssna på | Morgondagens avtalsrörelse – en jämställd historia?

Vad krävs för att åstadkomma jämställda löner i praktiken? Tillsammans med Nätverket Jämställda Löner arrangerade Arena idé ett seminarium som både gav en historisk blick bakåt och diskuterade möjliga vägar till reellt jämställda löner.

Del 1

”Märkets” framväxt och funktion för svensk lönebildning. Inledning av Erik Bengtsson, ekonomhistoriker vid Götborgs universitet med kommentarer av Ingemar Göransson (tidigare utredare vid LO).

Del 2

Tidigare strategier på temat lönebildning och löneskillnader mellan kvinnor och män. Diskussion mellan Inger Ohlsson Örtendahl, Dag Klackenberg och Göran Johansson.

Del 3

Möjliga vägar till reellt jämställda löner. Susanna Gideonsson (Handels), Marie Nilsson (IF Metall), Heike Erkers (SSR) och Catarina Blomberg (Göteborgs Stad)

Läs mer om Nätverket Jämställda löner här.

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay