Lyssna på | Sverige – ett invandrarland

Den 21 september arrangerade Arena Idé och ABF seminariet Sverige – ett invandrarland, där några av Sveriges ledande migrationsexperter och forskare gav fakta om invandringen till Sverige idag och satte dagens invandring i ett historiskt perspektiv.

Seminariet beskriver och diskuterar de olika regelverk som styr formerna för människors migration till Sverige, från flyktingar till arbetskraft. Seminariet berör också invandringens samhällsekonomiska betydelse för Sverige. Avslutningsvis diskuteras några omedelbara utmaningar, och vad som kan och bör göras.

Seminariet riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper om de brännande aktuella migrationsfrågorna, i din yrkesroll, som student eller forskare och inte minst som medmänniska.
Lyssna på seminariet via länkarna här nedanför.

Medverkande i seminariet:

Lisa Pelling, fil.dr och utredningschef på tankesmedjan Arena Idé
Joakim Palme, professor Uppsala universitet, ordförande i Delegationen för migrationsstudier (Delmi)
Kristof Tamas, kanslichef Delmi
Alexandra Wilton Wahren, Departementsråd Justitiedepartementet och ledamot i Delmi

Samtalsledare: Carl Tham, tidigare statsråd och chef för biståndsorganet Sida

Sverige – ett invandrarland, Delmi_presentation_ Kristof Tamas 2015-09-21, del 1

Sverige – ett invandrarland, Delmi_presentation_ Kristof Tamas 2015-09-21, del 2

Presentation seminarium Sverige ett invandringsland 21september 2015, Alexandra Wilton Wahren

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay