Psykosocial arbetsmiljö | Lyssna inspelningen från seminariet

Sjukskrivningar med psykosocial bakgrund ökar snabbt, men vad säger den aktuella forskningen? Det flexibla arbetslivet med dess för- och nackdelar ökar i omfattning. Hur ska arbetsgivare och facken hantera avigsidorna? Vilka instrument behövs för att komma tillrätta med problemen?

Den 20 januari arrangerades ett seminarium om Psykosocial arbetsmiljö. Under seminariet föreläste Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, om arbete, psykisk ohälsa och sjukskrivningar, och Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan, föreläste om sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar. Föreläsningarna följdes sedan av kommentarer från Daniel Gullstrand, utredare på Unionen, och Yeshiwork Wondmeneh, utredare Kommunal, samt en paneldiskussion med föreläsarna.

Seminariet är en del av det projekt om Arbetsmiljölagen som tankesmedjan driver tillsammans med Akademikerförbundet SSR, Byggnads, Fackförbundet ST, IF Metall, Kommunal, Unionen och Vision.

Del 1 – Föreläsning Eva Vingård, professor emeritus i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet

Ta del av Eva Vingårds bilder från föreläsningen här – Arbete, psykisk ohälso och sjukskrivning, Eva Vingård 20 januari 2016

Del 2 – Föreläsning Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan

Ta del av Ulrik Lidwalls bilder från föreläsningen här – Sjukfrånvaro i psykiska sjukdomar – Ulrik Lidwall 20160120

Del 3 – Kommentarer och paneldiskussion Daniel Gullstrand, Unionen, och Yeshiwork Wondmeneh, kommunal, Eva Vingård och Ulrik Lidwall

Ta del av Daniel Gullstrands bilder från kommentarerna – Den psykosociala arbetsmiljön – Daniel Gullstrand Unionen

Kategorier:
Allmänt, ArenaPlay, Blogg